Solutions For Life

วิสัยทัศน์ของ WANDO คือการมุ่งเน้นพัฒนาสิ่งที่จะช่วยตอบสนองต่อปัญหาในชีวิตประจำวันในทุกด้าน ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้ทุกคนได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามาราถใช้ชีวิตอย่างราบรื่นและมีความสุขในทุกวัน เราจึงพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ศึกษาเจาะลึกถึงสาเหตุของปัญหาอย่างลึกซึ้ง และมองหาทางออกที่ปลอดภัยและยั่งยืนที่สุดโดยไม่รบกวนวิถีธรรมชาติของร่างกาย เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับชีวิตของคุณ

Join Wando Family

เราได้สร้างทางเลือกที่ดีให้ชีวิตตามวิสัยทัศน์ Solution For Life และนั่นรวมไปถึงการสร้างทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับคุณ หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการก้าวหน้า มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราเพื่อเดินหน้าและเติบโตไปพร้อมกัน เพียงคลิก

ช่องทางติดต่อ

The Passion Fruit Co.,Ltd.

บริษัท เดอะ แพชชั่น ฟรุ้ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 725 ห้องที่ 2 ชั้น 11 อาคารเมโทรโพลิส ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2030-0045
Location : https://goo.gl/maps/VEf1ps1gRy9xqQUo6